Novum2ACT

Een volgende stap maken in jouw loopbaan?

Mobiliteit & Wendbaarheid

Organisaties & Professionals bieden wij advies, coaching & training aan binnen iedere ontwikkelfase of loopbaanstap van uw medewerker(s). Van starter tot senior, van begin tot einde carrière. Vanuit Purpose naar nieuw Perspectief. Vraag ons gerust voor invulling en uitvoering van uw transitie-, transformatie- en ontwikkelprogramma’s.

Instroom

U heeft nieuwe medewerkers geworven en geselecteerd. De arbeidsovereenkomst is getekend en dan komt de 1e dag dat uw nieuwe medewerkers aan de slag gaan. Het ontboarding programma wordt uitgevoerd en een buddy voor in inwerkprogramma wordt in stelling gebracht. En ondanks al uw goede acties en zorg blijkt uit onderzoek dat binnen een jaar vaak instromers al denken om te vertrekken of dit ook daadwerkelijk al doen. Door inzet van een loopbaancoach/mentor zorgt u voor een happy landing in uw organisatie en kan de mentor zorgdragen voor een betere match en verbinding waardoor al uw inzet vanuit goed werkgeverschap beloond wordt met een duurzame samenwerking.

Doorstroom

Vanuit organisatiedoelen wordt er continu gestuurd op groei en impact van uw organisatie. Een organisatie zonder mensen heeft echter geen bestaansrecht en de professional kan daarbinnen zelfs de faal en slaagfactor zijn zo is onze mening. Als groei & impact stagneert bij een van uw medewerkers dan is het goed om vanuit onafhankelijk advies en begeleiding een loopbaantraject aan uw medewerkers aan te bieden. Of als de performance niet overeenkomt met het gedragsrepertoire van uw medewerker dan kan een verbetertraject op talenten & skills worden ingezet. Zo zorgt u voor de juiste persoon op de gewenste plaats en positie die met plezier verder kan binnen uw organisatie. Wilt u medewerkers bewust maken van hun eigen werkgeluk, inzetbaarheid of talenten, neem dan eens vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden van loopbaanbegeleiding te bespreken.  En hoe gaat u om als u een prachtig leer- & ontwikkelplatform heeft met meer dan honderd mogelijkheden om als medewerker jezelf te versterken maar juist diegene die hier baadt bij hebben niet het platform raadplegen, dan kunnen wij als loopbaanadviseur de medewerkers verleiden en aanjagen om het beste uit zichzelf te halen of te achterhalen wat er belemmert om te werken aan groei, werkplezier of impact.

Uitstroom

Ontslag individueel of groepsgewijs is zowel voor uw medewerker als ook voor u als organisatie vaak een ongewenste situatie. Vanuit goed werkgeverschap wilt u het liefst geen boventallige medewerkers en medewerkers kiezen het liefst zelf het moment van blijven of vertrekken uit. Niet altijd is ontslag te voorkomen. Zoals bijvoorbeeld bij ziekte, conflict, mismatch of bij reorganisatie of fusie. In die gevallen is het fijn dat uw medewerker op een zorgvuldige en effectieve wijze begeleid wordt naar passend ander werk buiten uw eigen organisatie. Onze loopbaanexperts hebben jarenlange ervaring en maken gebruik van de juiste tools en platform of uw medewerkers snel inzicht te bieden in hun potentieel en perspectief. Samen met hen maken wij een plan om duurzaam verder te kunnen in ander werk waarbij de medewerker met tevredenheid terug kan zien op een doeltreffend traject zodat hij als ambassadeur uw organisatie kan verlaten.

Onze IRIS aanpak dat staat voor :

Inzicht
Reflectie
Interventies
Support

Door IRIS kunt u, kent u en weet u:

 • Uw arbeidsmarktwaarde en welk perspectief u heeft intern en extern
 • Welke interessante rol/functie bij uw talenten en skills past
 • Hoe u een effectieve loopbaanstrategie kunt plannen
 • Weet u zich vanuit personalbranding te profileren en positioneren
 • Wat u moet doen om duurzaam inzetbaar te blijven
 • Hoe u uw netwerk kunt onderhouden via LinkedIn
 • Hoe u door opleiding uw kansen en mogelijkheden versterkt
 • Met voldoende zelfvertrouwen verder kunt in uw rol of functie
 • U met plezier voortvarend vooruit kunt

Wat wij bieden aan loopbaandiensten

U wilt een traineeship opstarten binnen uw organisatie of u wilt talenten graag langer boeien en binden aan uw organisatie door hen te begeleiden in hun eerste jaar van hun dienstverband. Zij krijgen een coach toegewezen die belangeloos zonder de plicht tot rapportage of advies aan leidinggevenden of HR de professional te begeleiden tijdens zijn/haar werk. Er wordt op meerdere lagen gecoacht. Op werkexploratie, op voortgang en op relationeel en emotioneel vlak. Het totaal van elementen op welzijn, werk-/privébalans en werkplezier worden in vertrouwen gedeeld en besproken. Als buddy en sparringpartner helpen wij zo de nieuwe medewerker zich te committeren aan zijn opdracht en te verbinden aan de organisatie. Een waardevolle interventie voor medewerker en organisatie. De medewerker is zelf verantwoordelijk aan zijn leidinggevende om een terugkoppeling te geven op zijn persoonlijke & professionele ontwikkelingen. Coachen vanuit eigenaarschap noemen wij dat.

Veel mensen herkennen dat wel, dat gevoel na een rustmoment als zomervakantie of rondom kerst & nieuwjaar dat een innerlijke stem zich afvraagt, wat moet ik, wat wil ik en wat zal ik eens gaan doen. Loopbaankeuzes worden gemaakt vanuit intrinsieke en extrinsieke motivatie . Dat kan aangewakkerd worden vanuit ambitie, drijfveren, onrust, omgevingsdruk of angst. Of het nu is vanuit nieuwsgierigheid of vanuit onzekerheid van baanbehoud of duurzaam kunnen blijven voldoen aan gestelde organisatiedoelen, iets knaagt er van binnenuit wat om antwoord of een oplossing vraagt. Alleen kun je niet altijd de vinger op de zere plek leggen. In dat soort situaties kan heroriëntatie op werk een helpende hand bieden en helpen de ontwikkelcoaches je graag verder op weg. 

Vanuit onze arbeidsdeskundige en re-integratie-ervaring weten wij dat stress niet altijd wordt gesignaleerd. Of dat het wel wordt gezien maar niet adequaat op gereageerd wordt. Hierdoor kan langdurige uitval als gevolg van mentale overbelasting het gevolg zijn. 

Wij hebben als motto “het Slankiebeleid”, Wat er niet aan komt, hoeft er niet af. Anders gezegd wij geloven in preventie en bieden liever vroegtijdige begeleiding, dan dat er curatief werk gemaakt wordt aan verzuim.

Burn-outbegeleiding

Bij verwacht langdurig mentaal verzuim gebeurd er vaak tussen het 8e en 42e week van verzuim weinig aan adequate interventies. De medewerker volgt in sommige gevallen een coachingstraject bij de POH van de huisarts, loopt bij de Fysio en schakelt zelf soms wat hulp in. Maar een integrale aanpak vanaf de 8e week verzuim, komt maar weinig voor. Daar bieden wij een oplossing aan met onze BMScoaching. Body, Mind & Spirit pakt al die triggers aan en verlaagt de stressbeleving door zich te richten op alle aspecten van totaal welzijn. Het is een integraal behandel, begeleiding en bemiddelingsprogramma in een. Met een team van professionals wordt de medewerker met Burn-out klachten online en groepsgewijs begeleid naar herstel. In ons herstelteam is een psycholoog, een bewegingsagoog een yogadocent, arbeidsdeskundige en re-integratiespecialist betrokken om uw medewerker weer bewust van zijn/haar veerkracht, weerbaarheid en wendbaarheid terug te laten keren in eigen of aangepast werk.

Een traject duurt 6 maanden en bestaat uit 3 x per week voor maximaal drie uur aan interventies voor inzicht, herstel en versterken van vitaal gedrag. Tijdens deze begeleiding onderhoudt de arbeidsdeskundige contact over de voortgang van het traject met casemanager/leidinggevende en kan zo adviseren welke stappen te zetten binnen de wet verbetering poortwachter. Zo omvat het een integrale dienstverlening die garant staat voor snelle terugkeer van uw medewerker en krijgt u handvatten aangereikt om terugval te voorkomen. 

Stresspreventie

Herken de signalen van uw medewerkers. Wilt u meer weten hoe u de laat en hoog kunt houden en de boog niet altijd gespannen? Hoe u het beste uw medewerkers kunt faciliteren in prettig werken, dan bieden wij een stresspreventie programma aan om samen het goede en gezonde gesprek op duurzame inzetbaarheid aan te gaan. Wij kunnen doormiddel van bijvoorbeeld een talentenscan, competentietesten en/of jobcarving, inzicht in talenten en motivatie in beeld brengen. Wij bieden u een op maat gemaakt stresspreventieprogramma dat aansluit op alle interventies die u reeds hebt uitgevoerd om werkplezierig en performance te vergroten. Onze overtuiging is, dat een gelukkige professional meer presteert en langer van betekenis kan zijn voor u en uw klanten. Onze werkgeluksdeskundige helpt u graag bij het opzetten van een stresspreventieprogramma op maat.

Wanneer u vanuit organisatieontwikkeling kiest om iedere medewerker vanuit een leer-/ontwikkelplan opnieuw te screenen op talenten, motivatie, skills of matching op eigen functie /rol, dan kunnen onze ontwikkelcoaches hierop ondersteuning bieden door bijvoorbeeld het afnemen of bespreken van talenten/ capaciteitentesten, het supporten van criterium gericht interviewen van medewerkers bij het solliciteren op eigen of andere functie. Ook het coachen van leidinggevenden op het zorgvuldig voeren van een selectiegesprek doormiddel van het toepassen van preselectiescans en met gebruik van de Starrt methodiek is mogelijk. Aansluitend kunnen wij tijdens kalibratiesessies objectief onderbouwen welk talent op welke functie het beste tot zijn/haar recht komt. Na zo’n vlootschouw en talentenscan kunnen wij behulpzaam zijn bij het opvangen van medewerkers na een slecht nieuwsbericht en daaropvolgend loopbaanbegeleiding bieden. Wij hebben uiteraard onze eigen tooling- en testmogelijkheden en indien gewenst kunnen wij ook gebruik maken van uw talentenplatform, test & toolingbox. Wij hebben ruime ervaring met het blended inzetten van coaching en e-learnings via diverse  elearningsplatformen zoals Studytube, Good Habitz of Skillstown. Wij adviseren u graag over een effectieve aanpak.

 

Individuele replacement wordt ingezet nadat besloten is tussen medewerker en werkgever om het dienstverband door middel van een vaststellingsovereenkomst (VSO) te ontbinden. Met een transitievergoeding kan de bemiddeling naar ander werk worden bekostigd. Hiervoor bieden wij drie verschillende pakketten aan die aansluiten op de arbeidsmarktpositie van uw medewerker. Tijdens een intake gaan wij samen onderzoeken waar het accent van de replacement gelegd moeten worden. Een plan van aanpak wordt opgesteld en na akkoord start de trajectbegeleiding.

Zowel voor medewerker als voor werkgever is een outplacement van meerdere collega’s tegelijkertijd een ongewenste situatie. Door uiteenlopende omstandigheden kunnen medewerkers niet altijd bij uw organisatie blijven. Als gevolg van reorganisatie, bedrijfseconomische of functionele redenen moeten medewerkers op zoek naar een andere werkplek binnen of buiten uw organisatie.  Wij bieden uw medewerkers adequate ondersteuning om te dealen met deze situatie en begeleiden hen naar die plek die realistisch en haalbaar is. Het resultaat is het verkrijgen van die nieuwe baan. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Zeker als je na jarenlange trouwe dienst en weinig sollicitatie-ervaring jezelf weer moet profileren en positioneren op de arbeidsmarkt. Dat vraagt om acceptatie van verlies van baan, inzicht in de arbeidsmarkt, om keuzes te maken, kennis van social media en hoe te netwerken en andere sollicitatievaardigheden om succesvol te werken aan het verkrijgen van ander werk. Wij bieden daarvoor gerichte sollicitatietrainingen aan en helpen bij iedere stap op weg naar nieuw perspectief.

Indien gewenst ondersteunen wij uw interne mobiliteitscentrum opzetten, beheren en begeleiden vanuit pré mobiliteit. Wij supporten boventallig aangemerkte medewerkers vanaf dag 1 en maken hen bewust en kundig om de juiste stappen te zetten in deze fase van onzekerheid.

 • Naar andere functie of rol binnen de eigen organisatie
 • Naar ander werk buiten de eigen organisatie
 • Naar ZZP'schap
 • Naar aangepast werk om duurzaam inzetbaar te blijven

Loopbaancoaching

Jong professionals bieden wij 1e jaarsbegeleiding / mentoring op verbinding en versterken van talenten & Skills

 Medior professionals adviseren wij bij keuzes als verbreden, veranderen, vertrekken in werk, andere rol en/of organisatie op basis van performance, drijfveren en arbeidsmarktkansen.

 Senior professionals coachen wij op hoe duurzaam inzetbaar te blijven en bieden advies om door jobcarving en opleiding werk te behouden.

Onze aanpak | Zevenstappen naar succes

Stap 1 Vrijblijvende intake.

Een vrijblijvend persoonlijke intake gaat aan ieder traject of programma vooraf om uw vertrekpunt en begeleidingsdoel te bepalen. Op basis van die vraag maken wij een maatwerk offerte op.

Stap 2 Go voor traject 

Nadat er door de opdrachtgever akkoord is gegeven op de offerte, starten wij direct met het plannen van de persoonlijke afspraken en het inregelen van het loopbaanplatform

Stap 3 Inregelen van loopbaanportal 

Toegang tot een exclusief leer- en loopbaanportal voor de duur van het gehele traject. Leren vindt via eigen leerlijnen en is gericht op de loopbaanvragen die je hebt.

Stap 4 Direct contact met jouw loopbaancoach

24/7 loopbaancoaching op je smartphone dat antwoord geeft op uw loopbaanvraag via chat of mail.

Stap 5 Start met persoonlijke begeleiding met aanvullende opdrachten

De persoonlijke begeleiding vindt volgens de aangegeven frequentie plaats. De aanvullende opdrachten, tools en video’s kunnen extra verdieping aan uw traject geven en u helpen om uw vaardigheden te versterken.

Stap 6 Tussenmeting om te polsen of we op de goede weg zitten

Samen met uw werkgever of uitsluitend met coachee en coach reflecteren we samen op de behaalde resultaten en overleggen wat er verder nog gedaan kan worden om het gestelde loopbaandoel te behalen.

Stap 7 Afronden van traject

Wij nemen pas afscheid wanneer voldaan is aan de verwachtingen. Wij zijn pas tevreden wanneer jij dat bent. Niet goed, dan werken wij kosteloos nog even door. Dat geeft een zeker gevoel.

 

Onze outplacement pakketten

Snel

4 maanden
 • Telefonische intake
 • 7 (online) sollicitatietrainingen
 • Onbeperkt gebruik van onze loopbaanportal met inzet van vacature-alerts
 • Reflectieboek voor het vastleggen van inzichten, testuitkomsten, huiswerkopdrachten en voor andere praktische en
  werkbare tips
 • 4 X een 1-op-1 sessies van 1 uur met een loopbaancoach
 • Advies en tips voor het opstellen van een Persoonlijk Profiel, Pitch, LinkedIn, sollicitatiebrief en CV
 • Onbeperkt app en mailcontact voor de beste support naar werk
 • Nu Tijdelijk: Maak gratis gebruik van onze webinars en overige loopbaanevents
 • Voor professionals die net even dat steuntje in de rug nodig hebben om zich optimaal te kunnen profileren en positioneren op de arbeidsmarkt voor die baan die aansluit op hun talenten, ambitie en skills.

Slim

9 maanden
 • Telefonische intake
 • 7 (online) sollicitatietrainingen & ondersteuning bij het volgen van andere praktische e-learnings om skills te versterken
 • Onbeperkt gebruik van onze loopbaanportal met inzet van vacature-alerts
 • Reflectieboek voor het vastleggen van inzichten, testuitkomsten, huiswerkopdrachten en voor andere praktische en werkbare tips
 • 9 x een 1-op-1 sessies van 1,5 uur met een loopbaancoach
 • Reviews en redigeren van Persoonlijk profiel, Pitch, LinkedIn, sollicitatiebrief en CV
 • Onbeperkt app en mailcontact voor de beste support naar werk
 • Voordragen binnen eigen netwerk en netwerksearch via LinkedIn
 • Opstellen van onderscheidend CV per sollicitatie-activiteit
 • Begeleiding bij het opstellen van Linkedin profiel
 • Leren pitchen met zelfvertrouwen
 • Nu Tijdelijk: Maak gratis gebruik van onze webinars en overige loopbaanevents
 • Voor professionals die na een lang dienstverband begeleid willen worden naar ander werk.
ALL-IN

Smart

6 maanden
 • Telefonische intake en bespreken
  van vragenlijst
 • 7 (online) sollicitatietrainingen & opleidingsadvies e-learnings
 • Onbeperkt gebruik van onze loopbaanportal met inzet van vacature-alerts
 • Reflectieboek voor het vastleggen van inzichten, testuitkomsten, huiswerkopdrachten en voor andere praktische en werkbare tips
 • 6 x 1-op-1 sessies van ruim een uur met een loopbaancoach
 • Advies en tips voor het opstellen van een Persoonlijk Profiel, Pitch, LinkedIn, sollicitatiebrief en CV
 • Onbeperkt app en mailcontact voor de beste support naar werk
 • Voordragen binnen eigen netwerk
 • Opstellen van een basis onderscheidend CV en LinkedIn
 • Begeleiding bij het leren profileren tijdens sollicitatiegesprekken
 • Nu Tijdelijk: Maak gratis gebruik van onze webinars en overige loopbaanevents
 • Voor professionals die weten wat ze willen, hun arbeidsmarktkansen kennen en die klaar zijn om actief te solliciteren.

Ga vrijblijvend het gesprek aan!

Wat onze klanten zeggen

Vrijblijvend advies?

Ga het gesprek aan!